Coaching

De juiste persoon op de juiste plaats. Dat vraagt om een goed inzicht in competenties, waarden en doelgroepen.
lees meer...

Verbinding

Geoliede werkprocessen en hulpmiddelen die echt ondersteunen zijn de droom van elke manager.
lees meer...

Samenwerking

Ik wil alleen die applicaties die voor mijn organisatie van belang zijn. Waar krijg ik die flexibiliteit?
lees meer...

Samenwerking


In deze fase kijken we samen vooral naar welke applicaties en toepassingen het beste bij uw organisatie passen en dus het meeste rendement voor u opleveren. Een goede “samenwerking” tussen werknemer en hulpmiddelen levert niet alleen tevreden personeel op, maar leidt ook tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.

CVS Mens en Werk is voortdurend alert op nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen aan een effectievere en efficiëntere werkomgeving. Het aanbod van modules zal dan ook in de toekomst verder uitgebreid worden.

Op dit moment biedt CVS Mens en Werk de volgende modules aan:
e-Loonwaarde Mensen met een uitkering kunnen en willen vaak werken. Door fysieke, mentale of sociale beperkingen is het echter niet altijd mogelijk... lees meer...
e-CVS Dit is een procesinrichting- en bewakingsinstrument. Vooral de koppelvlakken tussen gemeente als regievoerder en de ketenpartners zijn van belang... lees meer...
e-Intake Door het implementeren van dit volgsysteem is het ook mogelijk om binnen de keten gebruik te maken van een integrale intake... lees meer...
e-Portfolio U kunt als gemeente, of als organisatie met een ‘loketfunctie’, met dit volgsysteem voor iedere cliënt, maar ook voor uw eigen medewerkers, een e-portfolio aanmaken... lees meer...
e-Matching Vanuit het volgsysteem kunnen assessments gericht op competenties, persoonlijkheidskenmerken etc. worden afgenomen die direct te vergelijken zijn met door werkgevers opgestelde functieprofielen... lees meer...
e-Gezondheid Deze module is gericht op een snelle interventie en begeleiding bij de eerste tekenen van... lees meer...
e-Verzuim De werkprocessen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn volledig geïntegreerd in het systeem, dat mede door arbeidsdeskundigen is ontwikkeld... lees meer...

Ervaringen

  • ervaringen...
  • ervaringen...
  • ervaringen...