Coaching

De juiste persoon op de juiste plaats. Dat vraagt om een goed inzicht in competenties, waarden en doelgroepen.
lees meer...

Verbinding

Geoliede werkprocessen en hulpmiddelen die echt ondersteunen zijn de droom van elke manager.
lees meer...

Samenwerking

Ik wil alleen die applicaties die voor mijn organisatie van belang zijn. Waar krijg ik die flexibiliteit?
lees meer...

Samenwerking ⇒

 e-Matching


Vanuit het volgsysteem kunnen assessments gericht op competenties, persoonlijkheidskenmerken, specifieke vaardigheden en sociaal maatschappelijke randvoorwaarden worden afgenomen. Deze testresultaten zijn automatisch en direct te vergelijken met door werkgevers opgestelde functieprofielen. Mits deze zijn opgesteld volgens dezelfde parameters en uitgangspunten als het assessment. Hierdoor is een directe, onbevooroordeelde en onafhankelijke vergelijking mogelijk. De vacatures worden in volgorde van geschiktheid gerangschikt en toont de matchrapportage tot op detailniveau. Ook worden de eventuele ‘gaten’ tussen persoonlijkheidskenmerken, competenties en de gevraagde functie-eisen in het functieprofiel getoond.

Dit werkt ook andersom. Als er een specifieke vacature beschikbaar is, kan deze worden vergeleken met resultaten van de eigen database en van de ketenpartners. Deze worden automatisch gerangschikt op volgorde van geschiktheid voor de vacature op basis van persoonlijkheidskenmerken en competenties. Daarbij kan rekening gehouden worden met opleidingsniveau, taalvaardigheid, ervaring etc. Deze werkwijze is erop gericht om de meest passende beschikbare vacature voor de werkzoekende te vinden. Te ontwikkelen competenties voor een specifieke functie zijn precies vast te stellen.


Terug naar Samenwerking

Ervaringen

  • ervaringen...
  • ervaringen...
  • ervaringen...